Salzer

Ray tipi klemensler, standart ve her türlü özel uygulama için pako şalterler, manuel 3-4 kutuplu yük kesiciler, manuel 3-4 kutuplu jeneratör-şebeke transfer switchler (changeover switchler), by-pass şalterleri, sigortalı yük kesiciler...

www.salzergroup.net

Salzer